DE TRE SØJLER

Det meste af GUR’s arbejder hviler på én af vores tre “søjler”, så vi sikrer at der er noget, som gavner alle – og som alle kan være interesseret i:

TALERØRET

Talerøret er GURs politiske udvalg. Det er dét, der står for GURs politiske arbejde og deltagelse i den offentlige debat.

GUR-NET

GUR-NET er et netværk af lokale ungdomsorganisationer og -foreninger i Guldborgsund kommune, med fokus på sparring og samarbejde.

UNGEPULJEN

Ungepuljen er GURs initiativpulje, hvor GUR hjælper unge, hvis de har en god idé eller gerne vil afvikle et projekt.

TALERØRET

“Talerøret” er det politiske udvalg af ungdomsrådet. Talerøret har til opgave at prøve at repræsentere kommunens ungdom i politiske sager og i den offentlige debat. Målet er at skaffe unge undflydelse og at sikre at ungdommen bliver hørt.

Det er GURs holdning, at unge er de bedste eksperter på ungdommen, og derfor bedst ved, hvordan vores hverdag er, og hvad vi har brug for. Derfor kæmper talerøret aktivt på at styrke ungdommens position og udvide unges muligheder for indflydelse.

Talerørets konkrete opgaver består I:

  • At deltage i den offentlige debat gennem debatindlæg og læserbreve i diverse lokale medier.
  • At repræsentere kommunens ungdom overfor politikere og andre indflydelsesrige folk.
  • At opsøge indflydelse, herunder høringsret, på alle politiske sager, der vedrører ungdommen.

I alt dette arbejde forholder GUR sig selvfølgelig helt uafhængig af partipolitiske- og andre interesser, og tager udelukkende udgangspunkt I, hvordan unges vilkår kan forbedres.

GUR-NET

“GUR-NET” er et netværk mellem lokale foreninger og organisationer af unge. Formålet med netværket er, at facilitere samarbejde og erfaringsudveksling mellem de mange lokale organisationer og foreninger, der er aktive i kommunen.

På den ekstraordinære generalforsamling i april 2018 blev GUR-NET grundlagt. Netværket er derfor stadigvæk meget nyt, men vi arbejde på fuldt tryk på at udbygge det og gøre det til noget, der kan være med til at hjælpe alle typer organisationer for unge i Guldborgsund.

GUR efterstræber, at vi hvert år kan holde fire stormøder for GUR-NET, for at kunne styrke det interne samarbejde mellem netværkets medlemmer og for at kunne styrke netværket som helhed.

Organisationer og foreninger kan optages som medlemmer af GUR-NET som en almindelig beslutning på et almindeligt GUR-møde eller på GURs generalforsamling.

Vi er i øjeblikket ved at optage seks lokale organisationer og foreninger som medlemmer i GUR-NET:

 

Medlemmer af GUR-NET:*

Dansk Folkepartis Ungdom LFV  –  Konservativ Ungdom LF  –  Ungdomsskolerådet GUSK  –  Frivillige Voksenvenner, Ungegruppen “VOV”  –  Nykøbing Falster Skate Forening  –  Danmarks Socialdemokratiske Ungdom Guldborgsund

UNGEPULJEN

“GUR-NET” er et netværk mellem lokale foreninger og organisationer af unge. Formålet med netværket er, at facilitere samarbejde og erfaringsudveksling mellem de mange lokale organisationer og foreninger, der er aktive i kommunen.

På den ekstraordinære generalforsamling i april 2018 blev GUR-NET grundlagt. Netværket er derfor stadigvæk meget nyt, men vi arbejde på fuldt tryk på at udbygge det og gøre det til noget, der kan være med til at hjælpe alle typer organisationer for unge i Guldborgsund.

GUR efterstræber, at vi hvert år kan holde fire stormøder for GUR-NET, for at kunne styrke det interne samarbejde mellem netværkets medlemmer og for at kunne styrke netværket som helhed.

Organisationer og foreninger kan optages som medlemmer af GUR-NET som en almindelig beslutning på et almindeligt GUR-møde eller på GURs generalforsamling.

Vi er i øjeblikket ved at optage seks lokale organisationer og foreninger som medlemmer i GUR-NET: